?spěchy a podrobnosti PDF Tisk E-mail
Wednesday, 10 October 2007

 

Josef Machá?ek

    

Narozen 13.3.1957 ve znamení Ryb                                                                     

??enatý, dvě děti - synové David a Marek

 Podnikatel v oblasti likvidace nebezbe?ných odpad?? a reklamy

 Záliby: Cestování do teplých krajin, jízda na vodním sk??tru, sledování dokumentárních a cestopisných film??, porá??ení soupe???.

V roce 74 za?ínal s motokrosem v AMK He?man??v Městec, kde dosáhl 1. výkonnostní t?ídy. Po základní vojenské slu??bě se stává ?lenem st?ediska vrcholového sportu Svazarmu Praha.

Zde za?íná jezdit terénní motocyklové soutě??e a v této disciplíně se zú?astnil ?ty? šestidenních motocyklových soutě??í, kde poka??dé dojel na zlatou medaili. V roce 1982 vyhrál t?ídu 175 ccm na Šestidenní v Pová??ské Bystrici. V roce 1983 se umístil na druhém místě ve světové trofeji na šestidenní v Anglii. Mistr republiky v terénních motocyklových soutě??í enduro v roce 1984 ve t?ídě do 125 ccm. Od roku 1986 do roku 1992 anga??má v italském týmu TOTIP, se kterým se ú?astní italského mistrovství. 

V roce 94-96 závody Mistrovství republiky v autokrosu.

Po shlédnutí Rally Baja 500 mil v Mexiku se za?íná plně věnovat, jako pr??kopník, ?ty?kolovým motorkám. Po t?íleté p?ípravě v roce 1999 první ú?ast na Rally - Pa?í?? - Dakar s cílem dokon?it jako první ?ech na ?ty?kolce.

Sportovní úspěchy: 

 1984- 1. místo M?SSR 125 ccm enduro 
 1982- 1. místo t?ída 175 ccm p?i šestidenní v Pová??ské Bystrici

 

Dálkové Rally

Kategorie Experimental (QUAD)

1999 - 1.místo Rally Dubai
  - 1.místo Rally Zaragoza - Španělsko
2000 - 1.místo Rally Pa?í?? - Cairo
  - 1.místo Rally Dubay
  - 1.místo Rally Zaragoza - Španělsko
2001 - 1.místo Rally Pa?í?? - Dakar
2002 - 1.místo Master Rally - Rusko
2003 - 1.místo Rally Pa?í?? - Dakar
2007 - 1.místo Rally Lisboa - Dakar

2008 - 1. místo St. Petersburg- Peking

2009 - 1. místo Australasian  Safari

2009 - 1.místo Rally  Argentina - Chile

  • V absolutním po?adí motocykl?? nejlépe 43. místo v roce 2001
  • Jako jediný v historii - všechna ?ty?i vítězství bez penalizace
  • Historicky nejúspěšnější ?ty?kolká? v kategorii Experimental v dálkových maratónských rally
  • Sportovní cíle: dokon?it Rally – Pa?í?? – Dakar v automobilu
Aktualizováno ( Sunday, 13 May 2012 )